Fisioteràpia

Fisioteràpia

La fisioteràpia des d’un punt de vista etimològic prové del grec “physis”(naturalesa) i “therapeia” (tractament) que vindria a significar Tractament mitjançant Agents Físics. La fisioteràpia té com a objectiu estudiar quins aspectes repercuteixen positivament o negativament en la cinètica o moviment corporal de l’individu i establir en base a això un pla d’actuació terapèutic quan la persona ha perdut o es troba en risc de perdre de forma temporal o permanent el moviment normal de qualsevol articulació del cos i per tant la seva funció.
El fisioterapeuta estableix una valoració prèvia i personalitzada del pacient mitjançant un sistema d’avaluació funcional i en funció de la qual es planteja uns objectius terapèutics que esdevindran la base per a dissenyar un pla terapèutic personalitzat utilitzant diferents tècniques que combinen la Teràpia Manual com a pilar principal i d’altres agents físics científicament comprovats com són l’us de l’electroterapia, ultrasonoterapia, termoterapia, magnetoterapia, radiacions, laserterapia, mecanoterapia, crioterapia ect…..

Disposem també de SERVEI DOMICILIARI DE FISIOTERÀPIA.
Tenim conveni amb Mútues.
Hores convingudes.

Osteopatia

La Osteopatia és una Teràpia Manual que té com a objectiu ajudar al pacient a reequilibrar l’organisme centrant-se amb l’estructura i en els problemes mecànics que puguin aparèixer millorant així el funcionament del cos.La Osteopatia té una visió holística de les persones i mitjançant tècniques suaus i segures adaptades a cada pacient i les seves necessitats,treballa a nivell de tots els teixits i fluids corporals així com a nivell músculesquelètic buscant l’equilibri intern i la homeostasi millorant l’estat vital de l’individu i promovent l’autocuració.
Molt indicat en disfuncions músculesquelètiques que cursen amb dolor a nivel de columna vertebral i extremitats. Molt efectiu en el tractament de migranyes, vèrtig, bruxisme, otitis, trastorns circulatoris, digestius, endocrins, traumàtics, ginecològics, pediàtrics etc…..
Hores convingudes.

Osteopatia
Entrenament Personal

Entrenament Personal

S'ofereixen classes particulars individuals on en primer lloc es realitza una anàlisi postural,s'evalua la manera de caminar i de moure's, així com l'expressió corporal per detectar zones de tensió,limitacions del moviment i dolor,especialment en articulacions i columna vertebral. Posteriorment es desenvolupa un pla personalitzat de treball amb exercicis i normes d'higiene postural amb l'objectiu que la persona els vagi incorporant progressivament en els sus hàbits diaris per tal de millorar la seva qualitat de vida i sobretot prevenir futures lesions.

Sessions individuals. Hores convingudes.imatge entrenament personal